Evkon Prefabrike Çelik Yapı Çözümleri A.Ş. ‘nin “Yaşam Mimarı” felsefesinin A.Ş. içindeki yansıması “aile” kavramıdır.

Evkon Prefabrike Çelik Yapı Çözümleri A.Ş. ‘nin, bu kavramı gönül ve güç birliği içinde geleceğe bakma düşüncesinin bir ifadesi olarak benimseyen, çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışma ile değer yaratan kişilerden oluşan bir ailedir.

Evkon Prefabrike Çelik Yapı Çözümleri A.Ş. ‘nin dünyadaki gelişime paralel olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi’ndeki gelişmeleri yakından takip eden ve “Stratejik Yönetim” kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının temel ilkeleri şunlardır:

  • Uyum ve Gelişim: Evkon felsefesi, vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.
  • Dinamizm: Evkon A.Ş ‘nin , stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.
  • Maksimum Performans: İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.
  • Çalışanlarımızın Bugünü: Çalışanlara; çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.
  • Çalışanlarımızın Yarını: Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak.
  • Bireysel Gelişim: Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.